Kadra

NASZA KADRA TERAPEUTYCZNA

Ilona
dyrektor ośrodka, psycholog, specjalista terapii uzależnień
( certyfikat nr SP/0512/2010 wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ),
menadżer placówek medycznych, edukator rodzinny.
Mam ukończone szkolenia z uzależnień behawioralnych, zaburzeń odżywiania w praktyce klinicznej z ukierunkowaniem na pracę z oso-
bami dorosłymi.

Od wielu lat pracuje z ludźmi, zaczęłam od pracy na koloniach/obozach jako wychowawca, zdobywając pierwsze szlify, dużo się ucząc od
młodych ludzi jakimi są dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Następnym etapem mojego zawodowego doświadczenia była praca z trudną
młodzieżą niemiecką. Podczas 27 lat pracy odbyłam staż w domu dziecka w Niemczech. Podczas tego okresu w moim życiu zostałam
również kierownikiem na obozach co robię do tej pory. Po zakończeniu pracy z młodzieżą niemiecką w 2003 roku podjęłam pracę
w ośrodku uzależnień.

W ośrodku " Zaroślak" pracuję od 2006 roku. Najpierw jako terapeuta, a od 2009 roku jako dyrektor. Praca ta jest moją pasją. Staram się
wspierać, zarażać nadzieją, pokazywać że wszystko jest możliwe i w naszych rękach 🙂
Zawodowo jestem również przewodniczącą w Stowarzyszeniu na Rzecz osób uzależnionych "Zmiana" założonym by wspierać naszych
podopiecznych.

Moją pasją są podróże, uwielbiam poznawać nowe miejsca, smaki, zapachy, ciekawych ludzi, stare zamki, urokliwe miasteczka.
Podróże z książką w ręku to kolejna moja przyjemność, której często się oddaje.

 
Ania
pedagog, specjalista terapii uzależnień
(certyfikat nr SP/0624/2011 wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii),
profilaktyk uzależnień, edukator rodzinny;

W ośrodku od 11 lat towarzyszę i wspieram ludzi w ich procesie zmian. Znaki szczególne: uśmiech, wiara w ludzi, optymizm,
kreatywność, pomysłowość, zorganizowanie. Potrafię cieszyć się sobą, tym kim jestem a także doceniać to co mam i staram się
„zarażać” tym innych:) Lubię... rozmowy z ludźmi, przebywanie z nimi. W relacjach z ludźmi znajduję największą inspirację
i energię do pracy.

Zawodowo oprócz pracy w ośrodku jestem wiceprzewodniczącą w Stowarzyszeniu na Rzecz osób uzależnionych „Zmiana”,
w międzyczasie zdobyłam trzyletnie doświadczenie w Punkcie Konsultacyjnym dla osób dotkniętych problemem narkomanii
w Czersku, w roku 2012 pracowałam jako specjalista terapii uzależnień w NZOZ „HOMO-LIBER” Żukówko. Od 2012r. jestem
wpisana do Ewidencji STU, współpraca z Wymiarem Sprawiedliwości. http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-nar-
komanii/

Jola
pedagog, specjalista terapii uzależnień
(certyfikat nr SP/0564/2011 wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii),
psychoterapeuta poznawczo - behawioralny w trakcie certyfikacji, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej
I i II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szkolenie I Stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
szkolenia z zakresu : diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych (hazard, Internet, komputer), seksualności pacjentów uzależ-
nionych i terapii uzależnienia od seksu a także zaburzeń odżywiania w praktyce klinicznej.

W latach 2006–2008 byłam Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii o. w Tucholi, Przewodniczącą
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie gm. Tuchola. W 2007 otrzymałam nagrodę
indywidualną Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za wyróżniającą działalność na polu polityki społecznej.

Z ośrodkiem zawodowo związana jestem od 2008 roku, wcześniej prowadziłam terapię grupową i indywidualną ze sprawcami
i ofiarami przemocy, pracowałam w poradni uzależnień z osobami dorosłymi oraz w punkcie konsultacyjnym - z młodzieżą
uzależnioną. Najbardziej odpowiada mi jednak praca w ośrodku - zarówno proces grupowy, jak i bardzo ważna w mojej pracy
terapia indywidualna.
Wierzę, że w człowieka nie wolno wątpić, póki żyje oraz że w trudnych momentach w życiu bardzo ważne jest wsparcie, a pomoc
jaką jestem w stanie dać drugiemu człowiekowi w swojej pracy, może okazać się początkiem jego osobistej przemiany.

Poza pracą terapeutyczną, która jest moją pasją, szczególną przyjemność sprawia mi grafika komputerowa, fotografia, interesuję
się również tematyką związaną z dekoratorstwem wnętrz. Tworzę przedmioty dekoracyjne z wykorzystaniem różnych technik
plastycznych lub przedmioty użytkowe o nowoczesnym design. Uwielbiam też pracę w ogrodzie. Rośliny to również moje hobby.
W ośrodku staram się organizować zajęcia plastyczne, zapoznawać pacjentów z różnymi technikami i wspólnie z nimi tworzyć
prace plastyczne. Ważnym staje się nie tyle efekt naszej pracy, ale wspólny czas przy tym spędzony 🙂

 
Monika
pedagog, specjalista terapii uzależnień
(certyfikat nr SP/0564/2011 wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)

Mam ukończone szkolenie z zaburzeń odżywiania w praktyce klinicznej z ukierunkowaniem na pracę z oso-
bami dorosłymi.

Związana z ośrodkiem od 2010 roku. Od 7 lat zajmuję się oddziaływaniem terapeutycznym. Chętnie służę pomocą w uregulo-
waniu spraw karnych naszych podopiecznych.

Monika
psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

 
Hania
psycholog kliniczny

Radosław
specjalista psychiatra, certyfikowany terapeuta Gestalt

Dominika
pedagog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji
Pedagogikę ukończyłam na GWSH w Gdańsku. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z drugim człowiekiem.
Jestem ciekawa ludzkich historii, oddana pracy i zaangażowana w niesienie pomocy osobom w potrzebie.
Miłośniczka aktywności sportowej oraz motoryzacji.

Małgosia
pielęgniarka
Ponad 15 letni staż pracy w zawodzie.
 
Ania
pracownik administracyjny
Oprócz pracy biurowej pomagam naszym pacjentom w sprawach socjalnych. Chętnie pomagam pisać wnioski do MOPS
naszym podopiecznym. Zajmuję się także wstępną kwalifikacją osób ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka.

Ela
kucharka
Gotowanie i pieczenie to moja pasja:) Pomagam też naszym pacjentom w zdobyciu umiejętności kulinarnych. Zajmuję się zaopa-
trzeniem kuchni w niezbędne produkty. Jestem pogodną i zawsze uśmiechniętą osobą. Przygotowuję z sercem smaczne i domowe
posiłki, a najwięcej radości sprawia mi, jak smakują ona naszym pacjentom 🙂