Leczenie Narkomanii

leczenie narkomanii

Leczenie narkomanii - pacjent traktowany jest u nas jak partner w prowadzonej terapii. Terapia ma na celu  wyzdrowienie z uzależnienia od narkotyków. Rolą każdego terapeuty jest naprowadzenie pacjenta na zrozumienie problemów związanych z danym uzależnieniem.Następnie wspólne wypracowują indywidualną drogę skutecznego wyjścia z uzależnienia od narkotyków.

Pacjent przebywający w naszym ośrodku leczenie uzależnień musi znaleźć w sobie motywację do zmiany dotychczasowego życia. Najważniejsze w początkowym okresie leczenia narkomanii jest integracja pacjenta ze społecznością terapeutyczną. Grupa terapeutyczna stanowi pewnego rodzaju zwierciadło, w którym każdy ma okazję zobaczyć i doświadczyć siebie.Jednym z podstawowych celów leczenie narkomanii jest lepsze poznanie siebie i kontakt z własnymi uczuciami. Równolegle zachodzi proces indywidualnej terapii uzależnień. Wspólnie z terapeutą indywidualnym pacjent zastanawia się nad tym co stoi za powstaniem i utrzymywaniem się jego problemów.

Rolą terapeuty jest korzystając z metody poznawczo behawioralnej wypracowanie   skutecznego sposobu wyjścia z uzależnienia. W procesie terapii pacjent otrzymuje narzędzia do pełnego powrotu i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz rodzinie.