Leczenie Narkomanii

LECZENIE NARKOMANII

leczenie narkomanii

W leczeniu narkomanii w naszym Centrum Leczenia Uzależnień bazujemy na traktowaniu pacjenta jak partnera w prowadzonej terapii. Przede wszystkim terapia ma na celu  wyzwolenie z uzależnienia od narkotyków.  Indywidualny terapeuta stara się naprowadzić pacjenta na zrozumienie problemów związanych z danym uzależnieniem. Dlatego też podczas leczenia narkomanii terapeuta wspólnie z pacjentem, wypracowują indywidualną drogę skutecznego wyjścia z uzależnienia od narkotyków.
Pacjent przebywający w naszym ośrodku leczenia uzależnień odnajduje w sobie motywację do zmiany dotychczasowego życia. Najważniejsze w początkowym okresie leczenia narkomanii jest integracja pacjenta ze społecznością terapeutyczną. Grupa terapeutyczna pomaga zobaczyć i zrozumieć siebie. Z pewnością jednym z podstawowych celów leczenia narkomanii jest właśnie lepsze poznanie siebie. Ponadto równolegle z zajęciami w grupie terapeutycznej prowadzona jest indywidualna terapia uzależnień. Wspólnie z indywidualnym terapeutą  pacjent zastanawia się nad tym co stoi za powstaniem i utrzymywaniem się jego problemów.
Rolą terapeuty jest, korzystając z metody poznawczo behawioralnej, wypracowanie   skutecznego sposobu wyjścia z uzależnienia. Terapię uzależnień prowadzimy a sposób zapewniający całkowity powrót do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie.