Leczenie Narkomanii

LECZENIE NARKOMANII

leczenie narkomanii

Leczenie narkomanii w naszym Centrum Leczenia Uzależnień bazuje na traktowaniu pacjenta jak partnera w prowadzonej terapii. Terapia ma na celu  wyzwolenie z uzależnienia od narkotyków.  Indywidualny terapeuta stara się naprowadzić pacjenta na zrozumienie problemów związanych z danym uzależnieniem. Podczas terapii wspólne wypracowują indywidualną drogę skutecznego wyjścia z uzależnienia od narkotyków.
Pacjent przebywający w naszym ośrodku leczenia uzależnień odnajduje w sobie motywację do zmiany dotychczasowego życia. Najważniejsze w początkowym okresie leczenia narkomanii jest integracja pacjenta ze społecznością terapeutyczną. Grupa terapeutyczna pomaga zobaczyć i zrozumieć siebie. Jednym z podstawowych celów leczenie narkomanii jest właśnie lepsze poznanie siebie. Równolegle z zajęciami w grupie terapeutycznej prowadzona jest indywidualna terapia uzależnień. Wspólnie z indywidualnym terapeutą  pacjent zastanawia się nad tym co stoi za powstaniem i utrzymywaniem się jego problemów.
Rolą terapeuty jest, korzystając z metody poznawczo behawioralnej, wypracowanie   skutecznego sposobu wyjścia z uzależnienia. Terapię uzależnień prowadzimy a sposób zapewniający całkowity powrót do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie.