Kadra

NASZA KADRA TERAPEUTYCZNA

Ilona dyrektor ośrodka, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
(certyfikat nr SP/0512/2010 wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), menadżer placówek medycznych, edukator rodzinny.

Mam ukończone szkolenia z uzależnień behawioralnych, zaburzeń odżywiania w praktyce klinicznej z ukierunkowaniem na pracę z osobami. Od
wielu lat pracuję z ludźmi, zaczęłam od pracy na koloniach/obozach jako wychowawca, zdobywając pierwsze szlify, dużo się ucząc od młodych
ludzi jakimi są dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Następnym etapem mojego zawodowego doświadczenia była praca z trudną młodzieżą niemiecką.
Podczas 27 lat pracy odbyłam staż w domu dziecka w Niemczech. Podczas tego okresu w moim życiu zostałam również kierownikiem na obozach
co robię do tej pory. Po zakończeniu pracy z młodzieżą niemiecką w 2003 roku podjęłam pracę w ośrodku uzależnień.
W ośrodku " Zaroślak" pracuję od 2006 roku. Najpierw jako terapeuta, a od 2009 roku jako dyrektor. Praca ta jest moją pasją. Staram się
wspierać, zarażać nadzieją, pokazywać że wszystko jest możliwe i w naszych rękach.
Zawodowo jestem również przewodniczącą w Stowarzyszeniu na Rzecz osób uzależnionych "Zmiana" założonym by wspierać naszych podopiecznych.
Moją pasją są podróże, uwielbiam poznawać nowe miejsca, smaki, zapachy, ciekawych ludzi, stare zamki, urokliwe miasteczka.
Podróże z książką w ręku to kolejna moja przyjemność, której często się oddaję.

Monika zastępca dyrektora, pedagog resocjalizacyjny, specjalista psychoterapii uzależnień
(certyfikat nr SP/0564/2011 wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
Pracę zawodową z ludźmi zaczynałam już w trakcie studiów. Zdobywałam doświadczenie w ośrodkach resocjalizacyjnych i zakładach karnych.
Od 10 lat towarzyszę i wspieram w drodze do zmiany moich podopiecznych w "Zaroślaku".
Chętnie służę też pomocą w uregulowaniu spraw karnych naszych podopiecznych.

W pracy z pacjentem akcentuję ważność podejścia w ujęciu Transteoretycznego Modelu Zmiany.
Szczególnie bliski jest mi nurt psychoterapii w ujęciu systemowycm.
Zdobywam podstawowe kwalifikacje systemowego rozumienia rodziny i terapii rodzin.
Ukończyłam także różne szkolenia w tym: z zaburzeń odżywiania w praktyce klinicznej z ukierunkowaniem na pracę
z osobami dorosłymi, psychoterapię indywidualną w leczeniu dzieci i młodzieży, kurs terapii poznawczo- behawioralnej .
Moją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji.

Mirka psycholog
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim, kierunek psychologia ze ścieżką specjalizującą: psychologia kliniczna.
Cenie sobie rozmowę i kontakt z drugim człowiekiem.
Duży poziom empatii pozwala mi na wyczuwanie ukrytych emocji innych.
Lubię : robótki ręczne, nordic walking,podróże, muzykę , film oraz spotkania z bliskimi.

Mariusz W Zaroślaku pracuję jako instruktor psychoterapii uzależnień (w procesie certyfikacji).
Jestem absolwentem Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, gdzie ukończyłem Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.
Ukończyłem również specjalistyczne szkolenia: Programu Ograniczania Picia oraz Programu Redukcji Szkód w Centrum Aktywnego Rozwoju
i Edukacji Brok. Oprócz pracy w Zaroślaku pracuję również w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Tczewie. W tczewskiej Poradni jestem twórcą i realizatorem programu Redukcji Szkód skierowanego głównie do osób
uzależnionych od alkoholu, co jest obok Programu Ograniczaniu Picia, jest nowatorską alternatywą pomocy ludziom, dla których picie
stało się problemem, ale nie akceptują abstynencji jako celu terapii. W obszarze Redukcji szkód współpracuję również z organizacjami
pozarządowymi, mi. z miejscowym kołem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Prowadzę szkolenia z zakresu edukacji
nt. Redukcji Szkód dla podmiotów z obszaru NGO, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
pracowników socjalnych, asystentów rodziny i kuratorów sądowych. Swoją pracę terapeutyczną poddaję cyklicznej superwizji.

Olga specjalista psychiatra

Monika psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Maciek absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Specjalista Psychoterapii Uzależnień w trakcie certyfikacji.
Praktyk Dialogu Motywującego, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, terapii par i małżeństw, terapii skoncentrowanej na sieci,
certyfikowany terapeuta środowiskowy, szkoleniowiec i trener warsztatu umiejętności psychospołecznych także w rehabilitacji psychiatrycznej.
Pracuję z osobami dotkniętymi różnego rodzaju trudnościami psychicznymi. W pracy zawsze pamiętam o słowach Milton H. Ericksona
„I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś.”
Kiedy odpoczywam, wytchnienie daje mi muzyka, literatura i podróże.

Kamila pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień
(certyfikat nr SP/929/2014 wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii),  edukator
rodzinny Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków – Program Wzmacniania Rodziny 10-14.
Ukończone szkolenia krótkoterminowe: I Stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, "Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem
- dziesięć kroków terapii lęku" oraz "Psychoterapia poznawczo-behawioralna –skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach".

Wierzę w to, że nie ma jedynej słusznej drogi do trzeźwego, szczęśliwego życia, każdy odnajduje swoją. Należę do osób optymistycznie
nastawionych do życia. Łatwo nawiązuję kontakt z drugim człowiekiem. Jestem kreatywna, spontaniczna, empatyczna, ciepła z pozytywną
energią, Interesuję się tematyką związaną z filozofią, kulturą wschodu, medytacją, psychoterapią Gestalt, tańcem. Uwielbiam piesze zimowe
wędrówki górskie, pracę w ogrodzie. W wolnych chwilach prowadzę animacje dla dzieci.
Z ośrodkiem związana jestem od grudnia 2012 r., w styczniu br. wróciłam do pracy zawodowej w modelu społeczności terapeutycznej
po 1,5 rocznej przerwie. Systematycznie biorę udział warsztatach rozwoju osobistego, jestem uczestniczką różnego rodzaju konferencji.
Moim pierwszym doświadczeniem w pracy terapeutycznej z osobami borykającymi się z problem uzależnienia była praca w ośrodku
w krótkoterminowym w latach 2009-2012.

Zawodowo oprócz pracy w ośrodku współpracuję z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Uzależnień i Zdrowia w Kamieniu Krajeńskim.
Pracuję w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie oraz w Punkcie Informacyjnym
ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Kamieniu Krajeńskim. Współpracuję również z Therapeutika Sp. z o. o.

Zdzisław specjalista psychoterapii uzależnień
(certyfikat nr SP/1369/2017 wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Ukończyłem studia
magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Ukończyłem także studia podyplomowe:
podstawy informatyki, szkoła zarządzania, edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe oraz profilaktyka i terapia uzależnień.
Ukończyłem wiele szkoleń i kursów bezpośrednio oraz pośrednio związanych z tematyką uzależnień. Posiadam bardzo duże doświadczenie
w pracy z młodzieżą z różnych środowisk oraz doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.
Moją pasją są podróże oraz trenuję od wielu lat sztuki samoobrony.

Gosia instruktor psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji
Szkolenia i certyfikaty : praca dialogiem motywującym indywidualnie i grupowo z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych
oraz uzależnionych behawioralnie  , certyfikat pracy  z ofiarami przemocy oraz sprawcami prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi nabierałam przez ok. 10 lat pracując jako streetworker w środowisku osób bezdomnych,
odwiedzałam miejsca niemieszkane docierając często do osób żyjących w skrajnych warunkach. Pracowałam na oddziale  paliatywnym towarzysząc często osobom w ostatnich chwilach życia, kontakt z takimi sytuacjami nauczył mnie pokory i szacunku do życia i ludzi.

Pracowałam również w Punkcie Pomocy dla osób dotkniętych przemocą i ubóstwem  oraz ze sprawcami przemocy. Prowadzenie punktu pomocy i wsparcia w Fundacji "Jest Więcej"  wzmacniały moje doświadczeniew kontakcie z problemami osób uzależnionych. Jako asystent  osób
niepełnosprawnych często doświadczałam niemocy osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, jeździłam na wózkach inwalidzkich FAR
ucząc się pomocy przy upadku kontrolowanym na wózku inwalidzkim. Prowadzę również profilaktykę w szkołach, pogadanki i profilaktyki
uliczne.
Jestem ciekawa ludzi , lubię kontakt z ludźmi, a radość w oczach osób niepełnosprawnych podczas zajęć z nimi oraz liczne laurki, kartki
własnoręcznie wykonane sprawiały dużo radości ! Uważam bowiem, że szczerość i bezpośredniość osób zaburzonych intelektualnie jest autentyczna.

Małgosia pielęgniarka
Ponad 15 letni staż pracy w zawodzie.

Wioletta pielęgniarka

Klaudia pracownik administracyjny

Ela kucharka
Gotowanie i pieczenie to moja pasja:) Pomagam też naszym pacjentom w zdobyciu umiejętności kulinarnych. Zajmuję się zaopa-
trzeniem kuchni w niezbędne produkty. Jestem pogodną i zawsze uśmiechniętą osobą. Przygotowuję z sercem smaczne i domowe
posiłki, a najwięcej radości sprawia mi, jak smakują ona naszym pacjentom 🙂