Kadra

NASZA KADRA TERAPEUTYCZNA

Ilona dyrektor ośrodka, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
(certyfikat nr SP/0512/2010 wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), menadżer placówek medycznych, edukator rodzinny.

Mam ukończone szkolenia z uzależnień behawioralnych, zaburzeń odżywiania w praktyce klinicznej z ukierunkowaniem na pracę z osobami. Od
wielu lat pracuję z ludźmi, zaczęłam od pracy na koloniach/obozach jako wychowawca, zdobywając pierwsze szlify, dużo się ucząc od młodych
ludzi jakimi są dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Następnym etapem mojego zawodowego doświadczenia była praca z trudną młodzieżą niemiecką.
Podczas 27 lat pracy odbyłam staż w domu dziecka w Niemczech. Podczas tego okresu w moim życiu zostałam również kierownikiem na obozach
co robię do tej pory. Po zakończeniu pracy z młodzieżą niemiecką w 2003 roku podjęłam pracę w ośrodku uzależnień.
W ośrodku " Zaroślak" pracuję od 2006 roku. Najpierw jako terapeuta, a od 2009 roku jako dyrektor. Praca ta jest moją pasją. Staram się
wspierać, zarażać nadzieją, pokazywać że wszystko jest możliwe i w naszych rękach.
Zawodowo jestem również przewodniczącą w Stowarzyszeniu na Rzecz osób uzależnionych "Zmiana" założonym by wspierać naszych podopiecznych.
Moją pasją są podróże, uwielbiam poznawać nowe miejsca, smaki, zapachy, ciekawych ludzi, stare zamki, urokliwe miasteczka.
Podróże z książką w ręku to kolejna moja przyjemność, której często się oddaję.

Monika zastępca dyrektora, pedagog resocjalizacyjny, specjalista psychoterapii uzależnień
(certyfikat nr SP/0564/2011 wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
Pracę zawodową z ludźmi zaczynałam już w trakcie studiów. Zdobywałam doświadczenie w ośrodkach resocjalizacyjnych i zakładach karnych.
Od 10 lat towarzyszę i wspieram w drodze do zmiany moich podopiecznych w "Zaroślaku".
Chętnie służę też pomocą w uregulowaniu spraw karnych naszych podopiecznych.

W pracy z pacjentem akcentuję ważność podejścia w ujęciu Transteoretycznego Modelu Zmiany.
Szczególnie bliski jest mi nurt psychoterapii w ujęciu systemowycm.
Zdobywam podstawowe kwalifikacje systemowego rozumienia rodziny i terapii rodzin.
Ukończyłam także różne szkolenia w tym: z zaburzeń odżywiania w praktyce klinicznej z ukierunkowaniem na pracę
z osobami dorosłymi, psychoterapię indywidualną w leczeniu dzieci i młodzieży, kurs terapii poznawczo- behawioralnej .
Moją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji.

Mirka psycholog
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim, kierunek psychologia ze ścieżką specjalizującą: psychologia kliniczna.
Cenie sobie rozmowę i kontakt z drugim człowiekiem.
Duży poziom empatii pozwala mi na wyczuwanie ukrytych emocji innych.
Lubię : robótki ręczne, nordic walking,podróże, muzykę , film oraz spotkania z bliskimi.

Olga specjalista psychiatra

Kamila pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień
(certyfikat nr SP/929/2014 wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii),  edukator
rodzinny Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków – Program Wzmacniania Rodziny 10-14.
Ukończone szkolenia krótkoterminowe: I Stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, "Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem
- dziesięć kroków terapii lęku" oraz "Psychoterapia poznawczo-behawioralna –skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach".

Wierzę w to, że nie ma jedynej słusznej drogi do trzeźwego, szczęśliwego życia, każdy odnajduje swoją. Należę do osób optymistycznie
nastawionych do życia. Łatwo nawiązuję kontakt z drugim człowiekiem. Jestem kreatywna, spontaniczna, empatyczna, ciepła z pozytywną
energią, Interesuję się tematyką związaną z filozofią, kulturą wschodu, medytacją, psychoterapią Gestalt, tańcem. Uwielbiam piesze zimowe
wędrówki górskie, pracę w ogrodzie. W wolnych chwilach prowadzę animacje dla dzieci.
Z ośrodkiem związana jestem od grudnia 2012 r., w styczniu br. wróciłam do pracy zawodowej w modelu społeczności terapeutycznej
po 1,5 rocznej przerwie. Systematycznie biorę udział warsztatach rozwoju osobistego, jestem uczestniczką różnego rodzaju konferencji.
Moim pierwszym doświadczeniem w pracy terapeutycznej z osobami borykającymi się z problem uzależnienia była praca w ośrodku
w krótkoterminowym w latach 2009-2012.

Zawodowo oprócz pracy w ośrodku współpracuję z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Uzależnień i Zdrowia w Kamieniu Krajeńskim.
Pracuję w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie oraz w Punkcie Informacyjnym
ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Kamieniu Krajeńskim. Współpracuję również z Therapeutika Sp. z o. o.

Zdzisław specjalista psychoterapii uzależnień
(certyfikat nr SP/1369/2017 wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Ukończyłem studia
magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Ukończyłem także studia podyplomowe:
podstawy informatyki, szkoła zarządzania, edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe oraz profilaktyka i terapia uzależnień.
Ukończyłem wiele szkoleń i kursów bezpośrednio oraz pośrednio związanych z tematyką uzależnień. Posiadam bardzo duże doświadczenie
w pracy z młodzieżą z różnych środowisk oraz doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.
Moją pasją są podróże oraz trenuję od wielu lat sztuki samoobrony.

Gosia instruktor psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji
Szkolenia i certyfikaty : praca dialogiem motywującym indywidualnie i grupowo z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych
oraz uzależnionych behawioralnie  , certyfikat pracy  z ofiarami przemocy oraz sprawcami prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi nabierałam przez ok. 10 lat pracując jako streetworker w środowisku osób bezdomnych,
odwiedzałam miejsca niemieszkane docierając często do osób żyjących w skrajnych warunkach. Pracowałam na oddziale  paliatywnym towarzysząc często osobom w ostatnich chwilach życia, kontakt z takimi sytuacjami nauczył mnie pokory i szacunku do życia i ludzi.

Pracowałam również w Punkcie Pomocy dla osób dotkniętych przemocą i ubóstwem  oraz ze sprawcami przemocy. Prowadzenie punktu pomocy i wsparcia w Fundacji "Jest Więcej"  wzmacniały moje doświadczeniew kontakcie z problemami osób uzależnionych. Jako asystent  osób
niepełnosprawnych często doświadczałam niemocy osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, jeździłam na wózkach inwalidzkich FAR
ucząc się pomocy przy upadku kontrolowanym na wózku inwalidzkim. Prowadzę również profilaktykę w szkołach, pogadanki i profilaktyki
uliczne.
Jestem ciekawa ludzi , lubię kontakt z ludźmi, a radość w oczach osób niepełnosprawnych podczas zajęć z nimi oraz liczne laurki, kartki
własnoręcznie wykonane sprawiały dużo radości ! Uważam bowiem, że szczerość i bezpośredniość osób zaburzonych intelektualnie jest autentyczna.

Małgosia pielęgniarka
Ponad 15 letni staż pracy w zawodzie.

Wioletta pielęgniarka

Paulina psycholog

Lidia mgr farmacji

Dorota lekarz POZ

Klaudia pracownik administracyjny

Ela kucharka
Gotowanie i pieczenie to moja pasja:) Pomagam też naszym pacjentom w zdobyciu umiejętności kulinarnych. Zajmuję się zaopa-
trzeniem kuchni w niezbędne produkty. Jestem pogodną i zawsze uśmiechniętą osobą. Przygotowuję z sercem smaczne i domowe
posiłki, a najwięcej radości sprawia mi, jak smakują ona naszym pacjentom 🙂