Opieka medyczna i pozostała

OPIEKA MEDYCZNA

 Nasz Ośrodek zatrudnia lekarza psychiatrę oraz  pielęgniarkę. Każdy pacjent jest pod kontrolą
lekarza psychiatry i wszelkie świadczenia gwarantowane udzielane na podstawie umowy z NFZ.
Jeśli pacjent wymaga wykonania badań diagnostycznych w sytuacjach wymagających konsultacji
specjalistycznych współpracujemy ze Szpitalem Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach w ramach umowy na ponadstandardowe świadczenia zdrowotne.
Nasi pacjenci po okresie pół roku w ramach pobytu wykonywane mają bezpłatnie barania
w kierunku chorób zakaźnych HIV i HCV.

Opieka socjalna, rozwój zawodowy, pomoc prawna

W celu odzyskania i wzmocnienia zdolności do funkcjonowania naszych pacjentów
w społeczeństwie współtworzymy Projekt „Odnaleźć siebie” realizowany przez Stowarzyszenie
MONAR.  W ramach tego projektu nasi pacjenci bezpłatnie uczestniczą w warsztatach, kursach
i stażach zawodowych.
Dzięki temu, po 15 miesięcznym pobycie w naszej placówce oprócz terapii, która odbywa się
zgodnie z Programem naszego ośrodka, pacjent zdobywa doświadczenie zawodowe i przechodzi
szereg specjalistycznych kursów, by po leczeniu bez problemu mógł odnaleźć się na rynku pracy.

Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji  finansowej zapewniamy współpracę
z pracownikiem socjalnym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku w celu
uzyskania wsparcia finansowego na indywidualne potrzeby.

Dla osób borykających się z problemami z prawem udzielamy wsparcia i porad związanych
z aktualną sytuacją prawną i uregulowaniem spraw karnych. Współpracujemy także z Sądem
Rejonowym w Chojnicach w ramach umożliwienia naszym pacjentom wykonywania prac
społeczno - użytecznych na terenie naszego ośrodka.
Naszym pacjentom zapewniamy także bezpłatną pomoc radcy prawnego w ramach współpracy
ze specjalistą i usług oferowanych dla mieszkańców gminy przez Urząd Miejski w Czersku.