ISO

CERTYFIKAT ISO

System ISO 9001 jest najpopularniejszym z systemów zarządzania wdrażanych w placówkach i jednostkach
z branży usług medycznych.
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001
polega przede wszystkim na określeniu i późniejszym stosowaniu rozwiązań proceduralnych mających
zapewnić odpowiedni i stały poziom jakości realizowanych usług medycznych.

Zapewnienie Państwu leczenia na najwyższym poziomie jest dla nas priorytetem.

Nasze Centrum Leczenia Uzależnień wdrożyło system i certyfikowała go po raz pierwszy 29.06.2009 r.
Jest to jednoznaczne z tym, że jako świadczeniodawcy zwracamy szczególną uwagę na szeroko rozumianą
jakość usług na każdym z poziomów zarządzania - począwszy od szczebla strategicznego, skończywszy na
operacyjnym.
Dodatkowo posiadanie certyfikatu ISO 9001 obliguje nas do ciągłego doskonalenia swojej organizacji pracy
oraz świadczonych usług.

Ważność certyfikatu musi być potwierdzana, a przeprowadzenie audytu przedłuża okres ważności certyfikatu
systemu zarządzania jakością ISO 9001.
Co roku w naszym ośrodku leczenia uzależnień przeprowadzany jest audyt systemu zarządzania jakością przez
Europejskie Centrum Certyfikacji Sp. z o. o. na zgodność z wymaganiami z normą PN - EN ISO 9001:2015-10

Dzięki ciągłemu doskonaleniu jakości świadczeń, wiarygodności, zorganizowanym działaniu, ważność
naszego certyfikatu nie wygasła, co gwarantuje naszym pacjentom wysoką jakość świadczeń
psychoterapeutycznych.